Persondatapolitik

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os eller som vi indsamler via Teddybox.dk ("vi", "os", "vores"). 

Teddybox.dk er dataansvarlig for dine personoplysninger.

1. Hvilke personoplysninger bliver indsamlet, formålet bag, og retsgrundlaget til behandlingen af disse.

1.1 Når du besøger Teddybox.dk indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, herunder hvilken browser du anvender, hvilke søgetermer du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation.  

1.1.1. Formålet med indsamling af disse oplysninger er at optimere brugeroplevelsen og vores funktioner på Teddybox.dk, samt foretage målrettet markedsføring via Facebook og Google.

1.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

1.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Teddybox.dk, så indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om IP-adressen, hvorfra bestilling er foretaget.

1.2.1 Formålet med at indsamle disse oplysninger er, at vi kan levere de produkter, som du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om køb kan vi behandles ligeledes af os for at overholde lovkrav til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre misbrug.

1.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

1.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

1.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

1.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

1.4 Når du tilmelder dig abonnement på Teddybox.dk, bliver du bedt om at oplyse  navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, dine præferencer og interesser m.m. Udover navn, adresse og e-mailadresse vælger du selv hvilke oplysninger du vil give os. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har købt og eventuelt returneret.

1.4.1 Formålet er at kunne administrere dit medlemskab og levere dig det produkt du har bestilt og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med medlemskabet. Vi bruger også disse oplysninger til at kunne sende servicemails herunder markedsføring på mail.

1.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

2. Modtagere af personoplysninger

2.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til DAO, PostNord, GLS eller en tilsvarende virksomhed, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

2.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne herunder virksomheder og eksterne samarbejdspartnere til teknisk drift og forbedringer af Teddybox.dk, udsendelse af nyhedsbreve, analyser af websitetrafik, markedsføring, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Vi benytter os af TrustPilot, hvorfor dine oplysninger kan videregives herunder dit navn og din e-mail således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilot. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

2.3 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

2.3.1 kopi af Google LLC’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

2.3.2 kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

3. Dine rettigheder

Teddybox.dk, som dataansvarlig, vil gerne skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, hvorfor vi oplyser dig om dine rettigheder.

3.1 Indsigtsretten

3.1.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

3.1.2 Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, som vi behandler vedr. dig. Hvis du ønsker indsigt i dine EGNE personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til hej@teddybox.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, som du giver dig ud for at være.

Du kan ikke kontakte os vedr. andre end dig selv. 

3.2 Retten til berigtigelse

3.2.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du omgående til at rette skriftlig henvendelse til os, så dine oplysningerne kan opdateres.

3.2.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores abonnement, har du selv mulighed for at opdatere ved at tilgå din side.

4 Retten til sletning

4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, herunder hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. Vi er ikke forpligtede til at slette dine oplysninger, hvis det fortsat er nødvendigt at behandle disse, herunder for at vi kan overholde vores retslige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

4.2 Retten til indsigelse

4.2.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.2.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

4.3 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.3.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, som du har afgivet til os til behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som abonnement. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på hej@teddybox.dk.

4.3.2 Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykke til cookies, som ikke er nødvendige for hjemmesidens funktionalitet ved at slette disse i din browser. 

4.3.3 Du kan til enhver tid tilbagekalde samstykke til nyhedsmails ved at vælge afmelde dig eller ved at kontakte os på hej@teddybox.dk

4.3.4 Det er ikke muligt at tilbagekalde samtykke til nødvendige servicemails omhandlende dit abonnement hos Teddybox.dk. Vi anvender servicemails til at varsle omkring ændringer i dit medlemskab eller oplyse dig om din konto status.

5 Retten til at klage

5.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over Teddybox.dk's behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

4. Sletning af personoplysninger

4.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Teddybox.dk slettes senest, når du ikke har gjort brug af os i 1 år.

4.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage.

4.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Teddybox.dk vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

4.4 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til og under dit medlemskab af vores abonnement vil automatisk slettes: a) såfremt du ikke har logget på din brugerprofil i 5 år, b) såfremt du opsiger eller suspenderer dit abonnement og ikke genaktiverer det inden for de næste 5 år, eller c) såfremt du framelder dig dit medlemskab til vores abonnement.

5. Sikkerhed

5.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

5.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

6. Kontaktoplysninger

6.1 Teddybox (CVR 42469394) er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles via Teddybox.dk.

6.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til vores persondatapolitik. Hvis du ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, så kan du kontakte:

Teddybox

Tlf. 71 44 10 86

Mail: hej@teddybox.dk

7. Ændringer i persondata

7.1 Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Teddybox.dk.

7.2 Hvis du har tilmeldt dig vores abonnement, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til den registrerede mailadresse.

8. Vedtagelse

Persondatapolitikken for Teddybox.dk er vedtaget d. 02-09-2021.